Samarbeidsutvalg

Barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

Her er mer informasjon om samarbeidsutvalget i barnehagen:
http://www.fubhg.no/samarbeidsutvalg-su.192589.no.html

 

SU i Vollen naturbarnehage 2019/20

Foreldrerepresentanter:

Hovedhuset:

Ingrid Klungsøyr Woje tlf 91625529. E.post: ingrid_woje@hotmail.com

Vara:

Rune Svartsund. tlf 41375261. E.post: rune.svartsund@gmail.com

Solenga

Maria Skagen Michalsen tlf 90888660. E.post.: msmichalsen@gmail.com

Vara:

Silje Kathrin Alpøy Karlsen Ttf 91889296. E.post.: silje_ka_karlsen@hotmail.com

 

 Representanter fra personalet:

Monica Wigen tlf. 94869667. E.post: vollen.solenga@norlandia.com

Caroline Henriksen Moen tlf 94784462. E.post: vollen.tigergutt@norlandia.com

Eiers representant: Ann - Hilde Hansen tlf 95228797 E.post: vollen.barnehage@norlandia.com

 

Klikk på linken under så kommer referat opp.

SU, protokoll, 25.1.18

SU, protokoll, 14.11.18

SU, protokoll, 22.1.19

SU, protokoll, 17.12.19