Planleggingsdager

Barnehagen er stengt på grunn av planlegging:

22.5.20

10.8.20

11.8.20

12.8.20

20.11.20

I tillegg er barnehagen stengt 24.12 og 31.12