Planleggingsdager

Barnehagen er stengt på grunn av planlegging:

23.4.19 (samme som Bodø kommune)

12.8.19

13.8.19

14.8.19

22.11.19