Planleggingsdager

Barnehagen er stengt på grunn av planlegging:

13.8.18

14.8.18

15.8.18

16.11.18