Årsplan

Årsplan for barnehagen er en plan som sier noe om hva vi skal gjøre i barnehagen vår i 2019. Ta en titt og følg ellers med på ukeplaner både på hjemmeside og på oppslagstavlene i garderobene.

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Ta en titt og følg ellers med på ukeplaner både på hjemmeside og på oppslagstavlene i garderoben.

 Årsplan, Vollen naturbarnehage,2019,ny

Vedlegg til årsplanen

Progresjonsplan,liggende,2019

Risikovurdering for tur

Turer utenfor barnehagens område- Prosedyre

 

Klikk på linken under hvor ditt barn går og se hva som er tips for påkledning i barnehagen:)

Klestips Ole B og Nasse N
Klestips fra Solenga
Klestips fra Petter Sprett og Tigergutt