Årsplan

Årsplan for barnehagen er en plan som sier noe om hva vi skal gjøre i barnehagen vår i 2019. Ta en titt og følg ellers med på ukeplaner både på hjemmeside og på oppslagstavlene i garderobene.

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Ta en titt og følg ellers med på ukeplaner både på hjemmeside og på oppslagstavlene i garderobene.

Årsplan, Vollen naturbarnehage,2019,ny

 

Vedlegg til årsplanen

Progresjonsplan,liggende,2019

RISIKOVURDERING FOR TUR

Turer utenfor barnehagens område- Prosedyre

 

 Tips til bekledning

BEKLEDNING I BARNEHAGEN_original