Årsplan

Årsplan for barnehagen er en plan som sier noe om hva vi skal gjøre i barnehagen vår i 2018. Ta en titt og følg ellers med på ukeplaner både på hjemmeside og på oppslagstavlene i garderobene.

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Ta en titt og følg ellers med på ukeplaner både på hjemmeside og på oppslagstavlene i garderobene.

2018 Årsplanmal Norlandia,Vollen barnehage

Vedlegg til årsplanen

Risikovurdering for tur

Turer utenfor barnehagens område- Prosedyre

System for språkstimulering,2017

 

 Klikk på linken under hvor ditt barn går og se hva som er tips for påkledning i barnehagen:)

Klestips Ole B og Nasse N
Klestips fra Solenga
Klestips fra Petter Sprett og Tigergutt