Avdelinger

Vollen barnehage består av 5 avdelinger hvor 4 avdelinger ligger i Vollveien og 1 avdeling ligger i Leif Aunes vei.

Tigergutt: 3 - 6 år 
Tigergutt har i år 23 barn over 3 år. Ved behov kan avdelingen omgjøres til søskengruppe. På denne avdelingen er de 3,5 voksne.

Nasse Nøff: 0 - 3 år
Nasse Nøff har i år 15 barn. Her er de 4 voksne. 

Petter Sprett: 3 - 6 år
Petter sprett har i år 25 barn. Her er de 4 voksne

Ole Brumm: 0 - 3 år
Ole Brumm har i år 14 barn. Her er det 4 voksne

Solenga: 0 - 6 år
Solenga har søskengruppe og har 21 barn fra 0 - 6 år. Her er de 4 voksne