Avdelinger

Vollen barnehage består av 5 avdelinger hvor 4 avdelinger ligger i Vollveien og 1 avdeling ligger i Leif Aunes vei.

Tigergutt: 3 - 6 år 
Tigergutt har i år 20 barn over 3 år.

Nasse Nøff: 0 - 3 år
Nasse Nøff skal ha 14 barn 

Petter Sprett: 3 - 6 år
Petter sprett har i år 20 barn

Ole Brumm: 0 - 3 år
Ole Brumm skal ha 14 barn 

Solenga: 0 - 6 år
Solenga har søskengruppe og har i år  20 barn fra 0 - 6 år. Varierer ut i fra sammensetning.