Om Norlandia Vollen naturbarnehage

Naturbarnehage med beliggenhet i Rønvik. Vi har 5 høner som vi passer på ved å gi omsorg, stell og masse kos, vi har utegruppe og dyrker egne økologiske grønnsaker. Vi samarbeider med 4Hgården og Vollsletta sykehjem. Vi har 5 avdelinger, 2 småbarnsavdelinger, 2 avdelinger for barn 3 - 6 år, og en blandet avdeling 0- 6 år som ligger for seg selv. Barnehagens åpningstid er 7.00 - 16.30. Alle måltider er inkludert i prisen. Vi har fisk som varmrett til lunsj en dag i uken, og salat som hovedrett hver fredag. Vi foretrekker økologisk mat dersom det er mulig.

 

Vollen barnehage avdeling Solenga

 

Vollen naturbarnehage består av 5 avdelinger. Vi har et hovedhus som ligger i Vollveien med 4 avdelinger. To avdelinger for barn 0 - 3 år og to avdelinger for barn 3 - 6 år. På avdeling Solenga i Leif Aunes vei har en avdeling med blandet gruppe 0 - 6 år.

 


Vi ligger i flotte naturomgivelser i Rønvik og benytter nærområdet til turer. Vi går blant annet i Trollskogen, til Ekorntunet og Symra. Hver avdeling har sitt eget referanseområdet i nærmiljøet som de passer spesielt på. Her plukkes det søppel og vi følger med årstidene.

Vi har egne grillhytter som benyttes for å skjerme oss for vær og vind.

Vi vektlegger at barna skal bli selvstendige og ta del i dagligdagse gjøremål som smøre på maten sin, finne frem klær og kle på seg ut i fra vær og vind, rydde og vaske på avdelingen, rydde opp etter seg etter måltidene osv.i I tillegg har vi et årshjul hvor vi har temaer som brannvern, førstehjelp, kunstuker, tannhelse, matematikk m.m.

Vi besøker 4H gården jevnlig hvor vi dyrker grønnsaker og bær. Vi har i tillegg vår egen høne som vi får egg fra. Her får vi også møte dyrene på gården.

Vi jobber mye med forebygging av mobbing og er med på et prosjekt i regi av Bodø kommune og oppfordrer alle til å gå inn på siden nullmobbing.no å lese hvordan vi alle kan være med å bidra til å forebygge dette samfunnsproblemet. Det er satt av store beløp fra regjeringens side for å jobbe med dette over hele landet og i alle arenaer ( hjem, barnehage, skole).

Barnehagen har egen førskoleklubb. Her får barna oppleve lavouke, eget supershow og togtur til Fauske. I tillegg noe skoleforberdende aktiviter som språkstimulering, trafikkopplæring, fin motoriske aktiviteter, trening av konsentrasjon og nøyaktighet. Barna blir også kjemt med FNs barnekonvensjon. 

 Link til Norlandia barnehagene på facebook:

https://www.facebook.com/pages/Norlandia-Barnehagene/230620783754418

Link til blogg om digitalprosjektet:

www.Norlandiabarnehagene.blogspot.no