Om Norlandia Vollen barnehage

Vollen barnehage har 5 avdelinger, 2 småbarnsavdelinger, 2 avdelinger for barn 3 - 6 år, og en blandet avdeling 0- 6 år som ligger for seg selv. Barnehagens åpningstid er 7.00 - 16.30. Vi har alle måltider inkludert i prisen, og har et sunt og variert kosthold med varm lunsj en dag i uken. Vi har stor fokus på barns medvirkning, forebygging av mobbing ved blant annet vennskapsbenk som en etablert metode og fast utegruppe. Kunnskap og innovasjon, arbeid på 4H gården og spre livsglede til de eldre ved Vollsletta sykehjem skal gjøre hverdagen spennende.

Hovedhuset Vollen

Vollen barnehage avdeling Solenga

Avdeling Solenga

Vollen barnehage består av 5 avdelinger. Vi har et hovedhus som ligger i Vollveien med 4 avdelinger. To avdelinger for barn 0 - 3 år og to avdelinger for barn 3 - 6 år. På avdeling Solenga i Leif Aunes vei har en avdeling med blandet gruppe 0 - 6 år.


Vi ligger i flotte naturomgivelser i Rønvik og benytter nærområdet til turer. Vi går blant annet i Trollskogen, til Ekorntunet og Symra. Hver avdeling har sitt eget referanseområdet i nærmiljøet som de passer spesielt på. Her plukkes det søppel og vi følger med årstidene.

På hovdehuset har vi egen grillhytte som benyttes for å skjerme oss for vær og vind.

Barnehagen har barns medvirkning som satsningsområde. Vi vektlegger at barna skal bli selvstendige og ta del i dagligdagse gjøremål som smøre på maten sin, finne frem klær og kle på seg ut i fra vær og vind, rydde og vaske på avdelingen, rydde opp etter seg etter måltidene osv.i I tillegg har vi et årshjul hvor vi har temaer som brannvern, førstehjelp, kunstuker, tannhelse, matematikk m.m.

Vi besøker 4H gården jevnlig hvor vi dyrker grønnsaker og bær. Vi har i tillegg vår egen høne som vi får egg fra. Her får vi også møte dyrene på gården.

Vi jobber mye med forebygging av mobbing og er med på et prosjekt i regi av Bodø kommune og oppfordrer alle til å gå inn på siden nullmobbing.no å lese hvordan vi alle kan være med å bidra til å forebygge dette samfunnsproblemet. Det er satt av store beløp fra regjeringens side for å jobbe med dette over hele landet og i alle arenaer ( hjem, barnehage, skole).

Barnehagen har egen førskoleklubb. Her får barna oppleve lavouke, eget supershow og togtur til Fauske. I tillegg noe skoleforberdende aktiviter som språkstimulering, trafikkopplæring, fin motoriske aktiviteter, trening av konsentrasjon og nøyaktighet. Barna blir også kjemt med FNs barnekonvensjon. 

 Link til Norlandia barnehagene på facebook:

https://www.facebook.com/pages/Norlandia-Barnehagene/230620783754418

Link til blogg om digitalprosjektet:

www.Norlandiabarnehagene.blogspot.no