Bærekraftig pedagogisk arbeid

Barna skal få nærhet og omsorg for dyr. Gjennom stell av hønene våre vil de også lære å ta vare på hverandre, empati, samarbeid og respekt. Vi vil at våre barn skal lære at dagens handling har konsekvenser for fremtiden.

De siste barnehageårene har Vollen naturbarnehage vært en del av prosjektet "Barnehagehagen" i samarbeid med Bodin 4H-gård. Våren 2019 innførte vi egen parseller i barnehagen. Hver avdeling har to parseller de planter, følger opp og høster sammen med barna.

Vi har fått et stadig større fokus på bærekraftig utvikling, som jo også har fått større plass i den nye rammeplanen. Vi bruker økologiske produkter så langt det lar seg gjøre. Nå produserer vi våre egne egg, og etter hvert vil vi også få grønnsaker fra vår egen hage her i barnehagen.

I år skal vi et spesielt fokus på FNs bærekraftsmål 13 som omhandler at vi kan gjøre en forskjell.