Ansatte

Barnehagens ledelse

Ann-Hilde Hansen

Stilling: Daglig leder
952 28 797
vollen.barnehage@norlandia.com

Kjøkken

Aud Kari Pettersen

Stilling: Assistent
947 84 462
audkariravn@hotmail.com

Kari jobber ca. 70% på kjøkkenet og er ekstraressurs resten av stillingen. Hun jobber 100% stilling.

Nasse Nøff

Gro - Anita Kvæl Pedersen

Stilling: Pedagogisk leder
947 85 607
gro_anitaa@hotmail.com

Renate Benjaminsen

Stilling: Assistent
947 85 607
renc-b@online.no

Beate Jakobsen

Stilling: Assistent

Ole Brumm

Hilde Jenssen

Stilling: Pedagogisk leder
948 82 893
hildejen@hotmail.com

Rikke - Sofie Sæthre

Stilling: Assistent
906 80 901
rikke_saethre@hotmail.com

Madelene Kvalvik

Stilling: Assistent

Therese Brandal

Stilling: Assistent

Petter Sprett

Lisa Henriksen

Stilling: Assistent
908 84 600
oktober92@hotmail.com

Vikar /ekstraressurs

Birgitte Nordby

Stilling: Pedagogisk leder
986 81 580
birgitte_nordby@hotmail.com

Jens-Inge Jensen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
948 82 893
jin-jen@online.no

Caroline Henriksen Moen

Stilling: Pedagogisk medarbeider
948 82 893
carolinehmoen@hotmail.com

Barnevernspedagog - stilling som fagarbeider

Solenga

Morten Nyheim Hanssen

Stilling: Assistent
948 69 667
rotor00@hotmail.com

Odd Storslett

Stilling: Assistent
992 28 429
o-storsl@online.no

Monica Wigen

Stilling: Pedagogisk leder
948 69 667
monicawi@online.no

Grete Nilsen

Stilling: Pedagogisk leder
971 08 957
greteiren@hotmail.com

Tigergutt

Aud Kari Pettersen

Stilling: Assistent
947 84 462
audkariravn@hotmail.com

Kari jobber ca. 70% på kjøkkenet og er ekstraressurs resten av stillingen. Hun jobber 100% stilling.

Elisabeth Tobiassen

Stilling: Pedagogisk leder
947 84 462
eltobiassen@gmail.com

Janny Andreassen

Stilling: Pedagogisk leder

Janny har jobbet i barnehagen i mange år. I fjor hadde hun permisjon for å jobbe i skolen. Hun er tilbake for å jobbe ut oppsigelsestiden.

Nina Lande

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
947 84 462
nlnlande11@gmail.com

Andre ansatte